Для кого?

Власників квартир,

хто турбується про своє майно, цінує свій труд і гроші, вкладені в оздоблення і облаштування житла

Орендарів майна,

хто відповідає перед власником квартири за пошкодження внутрішнього оздоблення квартири і рухомого майна, що знаходиться в ній

Мешканців багатоквартирних житлових будинків,

хто розуміє наявність повсякденного ризику нанесення шкоди своїм сусідам і хоче зменшити обсяг своїх витрат у разі їх залиття чи виникнення пожежі

Переваги програми

Вигідна ціна

1 грн 10 коп за один день дії договору

Зручність і швидкість

Зручність і швидкість укладення договору страхування

Комплексний захист

Комплексний захист: одночасне страхування майна і відповідальності за шкоду, нанесену майну, життю і здоров’ю третіх осіб

Найбільші ризики

На страхування приймається майно, ризик пошкодження або втрати якого є найбільшим: внутрішнє оздоблення квартири і рухоме майно, що знаходиться в ній

Страхові ризики

Пожежа

Пожежа, пошкодження димом, вибух, удар блискавки, що викликав пожежу; стихійні явища

Потоп

Вплив води (внаслідок аварії водопостачальних, каналізаційних, опалювальних систем і систем пожежогасіння або проникнення води із сусідніх приміщень)

Шкода

Протиправні дії третіх осіб

На страхування приймається:

Оздоблення

Обладнання

Інженерні комунікації

Рухоме майно, що знаходиться в квартирі

Відповідальність

Умови програми

Страховий платіж: 480 грн. при укладанні договору страхування строком на 1 рік, 240 грн. при укладанні договору страхування терміном на 6 місяців

50 000 грн

Обсяг зобов’язань страхової компанії щодо страхування внутрішнього оздоблення, обладнання та інженерних комунікації, рухомого майна

10 000 грн

Обсяг зобов’язань страхової компанії щодо страхування відповідальності за шкоду, нанесену майну, життю і здоров’ю третіх осіб

Строк дії договору

1. Договір укладається строком на шість місяців та дванадцять місяців.

2. Договір набуває чинності з дати, зазначеної у договорі, як початок його дії, але не раніше, ніж через 24 години після сплати і надходження страхового платежу на поточний рахунок Страховика, і діє до дати, зазначеної у договорі, як дата закінчення його дії.

Територія надання послуг страхування

Територія України(крім тимчасово окупованих територій та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, визначених відповідно до чинного законодавства)

Як це працює?

У разі настання страхового випадку потрібно:

Вжити всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення розміру шкоди, збереження застрахованого майна;

Якщо цього потребують обставини та наслідки зазначеної події (пожежа, стихійні явища, протиправні дії третіх осіб), у найкоротший строк (протягом 24 годин) після її настання, повідомити відповідні компетентні державні органи, зазначені у договорі страхування;

До прибуття представників компетентних державних органів та установ не змінювати картину події, за винятком дій з рятування людей, майна або запобігання надзвичайним ситуаціям;

Протягом 1 (одного) робочого дня повідомити страхову компанію про подію за телефоном 0 800 50-70-50, отримати та виконувати її рекомендації щодо дій в ситуації, що склалася;

Протягом 2 (двох) робочих днів після настання події надати страховій компанії письмове повідомлення про її настання;

Надати представнику страхової компанії можливість оглянути місце і наслідки події;

Передати в страхову компанію зазначені у договорі страхування документи, необхідні для врегулювання страхового випадку і виплати страхового відшкодування.

Контакти

Адреса

м. Київ, вул. Кирилівська, 40

Гаряча лінія

0 800 507 050